el-Cebbâr

el-Cebbâr

el-Cebbâr, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, mutlak iradesini her durumda yürüten, her güçlüğü kolaylaştıran, mahluklarının işlerini ıslâh eden; mahluklarının ihtiyaçlarını gideren, yaşama ve rızık sebeplerini sağlayan; kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, düzeni bozulan her şeyi tanzim eden demektir. Ha...
daha fazlasını oku
el-Azîz

el-Azîz

el-Azîz, dengi ve benzeri bulunmayacak derecede değerli ve şerefli olan, güçlü ve yenilmez olan, daima galip gelen, mağlup edilmesi mümkün olmayan demektir. En’âm sûresi (6), 96: “Karanlığı yarıp tanyerini ağartan O’dur. Gecey...
daha fazlasını oku
el-Müheymin

el-Müheymin

el-Müheymin, mahlûkatını gözetip koruyan, korkulardan emin kılan, her şeye şahit olan, muhafaza eden demektir. Haşr sûresi (59), 23: “O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden)tir, Kuddûs (her...
daha fazlasını oku
el-Mü’min

el-Mü’min

el-Mü’min, emniyet ve güven veren, inanan kullarını korku ve endişelerden emin kılan demektir. Ve Allah (cc), Yüceler Yücesi Yaradan, kâinatın tek sahibi, Mâlik el-Mülk olan Allah, bu ismini, kendisine iman eden kullarına vermiş, halifesi k...
daha fazlasını oku
es-Selâm

es-Selâm

es-Selâm, kendisi her türlü eksiklikten sâlim olup, başkalarını da her türlü kötülükten, meşakkat, minnet, kusur ve âfetten kullarını kurtarıp selâmete çıkaran demektir. Zira Peygamberimiz Efendimiz her namazdan sonra: “Allâhümme en...
daha fazlasını oku
el-Kuddüs

el-Kuddüs

daha fazlasını oku
el-Melik

el-Melik

el-Melik, bütün kâinatın, görülen ve görülemeyen bütün âlemlerin tek sahibi ve mutlak sûrette tek hükümdarı demektir. Mü’minûn sûresi (23), 116: “Mutlak hâkim ve hak olan Allah, çok yücedir. O’ndan başka ilâh yoktur. O,...
daha fazlasını oku