Aziz Mahmud Hüdâi Hazretleri

Aziz Mahmud Hüdâi Hazretleri

Hüdâyi Hazretlerinin lâhîlerinin birinde: Ceddim ü pîrim sultan / Sen’sin yâ Rasûlâllâh diyerek Efendimiz (s.a.v.) soyundan geldiğini kendisi de ifâde eder. Mâneviyat Rehberi Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri Koçhisar’da doğmuş, çocukluğu Sivrihisar’da geçmiştir. O, bir asra yakın ömür sürmüş ve sekiz...
daha fazlasını oku
İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî (k.s.)

İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî (k.s.)

Uzun boylu buğday benizli, gökçek yüzlüydü. Kaşları siyah ve hilal biçimindeydi. Gözlerinin beyazı oldukça beyaz, siyahı daha siyahtı. Bakışları canlı ve keskindi. Çekme burunlu, dudakları ince kırmızı renkliydi. Ağzı orta büyüklükt...
daha fazlasını oku
Şeyh-Ül Ekber Muhyiddin İbn Ârâb-Î (Ks)

Şeyh-Ül Ekber Muhyiddin İbn Ârâb-Î (Ks)

On ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Endülüs´te ve Şam taraflarında yaşamış büyük velilerden. İsmi, Ebu Bekir Muhammed bin Ali olup, künyesi Ebu Abdullah´tır. İbn-i Ârâb-î ve Şeyh-i Ekber diye meşhur olmuştur. Ailesi meşhur Tayy kabil...
daha fazlasını oku
Bayezid Bistâmî (r.a.)

Bayezid Bistâmî (r.a.)

Şemâili Bayezîd-i Bistamî, sûreti itibarıyla Hz. Ebû Bekir (r.a)’a benzerdi. Uzunca boylu, zayıf bedenli, beyaz tenliydi. Seyrek ve ak sakallı, çukurca gözlü idi. “Sultânu’l-ârifin” diye anılırdı. Selman-ı Fârisî’nin memleketi ola...
daha fazlasını oku
Seyyid Abdülkadir Geylani (r.a.)

Seyyid Abdülkadir Geylani (r.a.)

Büyük İslam âlimlerinden ve evliyanın meşhurlarındandır. Künyesi, Ebu Muhammed’dir. Muhyiddin, Gavs-ül-a’zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-evliya, Kutb-i a’zam gibi lakabları vardır. İran’ın Geylan şehrinde 1078 (h.471) yılında doğdu. Ba...
daha fazlasını oku
Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi

Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi

Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celaleddin’dir. Mevlana ve Rumi de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir. Efendimiz manasına gelen Mevlana ismi, ona, daha pek genç iken Konya’da ders okutmaya basladığı tarihlerde verilir. Bu isim sems-i Tebrizi...
daha fazlasını oku