Kadın Sahabeler

cicekler

Sahabe hanımların İslami ilimlerin gelişmesine büyük hizmetleri olmuştur. Peygamberimiz (sas)’in vefatından sonra Ashab-ı Kiram bir mesele hakkında tereddüte düştüklerine müracaat ettikleri âlimler arasında hanım âlimler de vardı.

Bunlar değişik ilim dallarıyla ilgilenmiş, hatta birçok talebe yetiştirmişlerdir. Özellikle Hz. Peygamber (sas)’in yakınında bulunuşları dolayısıyla İslami bilgileri yeterince elde etmiş olan mü’minlerin anneleri, diğer İslam kadınlarını dini konularda aydınlatıyorlardı. Böylece Rasulullah (sas)’ın eşleri, İslam kadınlarının öğretmenleri oluyorlardı.

Kız bebeklerine isim koymayı düşünüp hangi ismi koyacağına karar veremeyenlerin incelemesini isteriz.

Peygamberimizin Hanımlarının İsimleri
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ayse-i Siddiyka
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Cuveyriye Bint-i Haris
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Hafsa
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Hatice-yi Kübra
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Meymune bint-i Haris
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Safiye Bint-i Hayy
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Sûde Bint-i Zem’a
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümm-i Habibe
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümm-i Seleme
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Zeyneb Bint-i Cahş
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Zeyneb Bint-i Huzeyme

Peygamberimizin Kızlarının İsimleri
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Fatıma
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Rukiyye
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Gülsum
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Zeynep

Peygamberimizin Torunlarının İsimleri
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Emame Bint-i Ebi’l As
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Zeynep Bint-i Ali bEbî Tâlib
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Hala ve Teyzeleri
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Erva Binti Abdülmüttalib
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Halide binti Esved
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Safiyye Binti Abdülmuttalib
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Haram

Diğer Hanım Sahabe – Sahabiler
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Afra Hatun
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Aişe Binti Sad
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Âtike Binti Zeyd
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Cemile Binti Sabit
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Cemile Binti Übey İbni Selül
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Dürre Bint-i Ebi Leheb
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Esma Bint-i Amr
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Esma Bint-i Umeys
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Esma Binti Yezid
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Fatima Bin Esed
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Fatime Binti Hattab
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Fatime Binti Kays
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Fatıma Binti Yeman
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Habibe Binti Cahş
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Habibe Binti Sehl
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Tümadır Binti Amr
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Atıyye
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Büceyd
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Eymen
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Fadl
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Hâni
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü İshak Ganaviyye
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü KühhaÜmmü Şerik
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Gülsüm Binti Ukbe
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Hakim Binti Haris
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Mabed
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Râfi Selmâ
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Ruman
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Süleym
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Ümare
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Mübeşşir
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Varaka
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Zer Gifarriye
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü Züfer
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Ümmü’d Derda
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Zinnire
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Hâlime Hatun
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Hind Binti Amr
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Hamne Binti Cahş
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Havle Binti Hakim
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Havle Binti Kays
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Havle Binti Salebe
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Havle Binti Tuveyt
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Hind Binti Utbe
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Huleyde Binti Kays
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Hünsa Amr İbni eş-Şerid
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Leyla bint-i Ebi Hasme
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Kayle Binti Rahme
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Rubeyyi Binti Muavviz
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Seffane Binti Hatim
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Sümeyye Binti Habbat
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Sümeyra Binti Kays
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Şeyma Binti Hâris
Kadın (Hanım) Sahabe – Sahabi İsmi: Şifa Binti Abdullah

(Visited 213 times, 1 visits today)

İlgili konular

Leave a Comment