Peygamberimiz Amcası Ebu Talib’in Yanında

Peygamberimiz Amcası Ebu Talib’in Yanında

Sevgili Peygamberimiz, sekiz yaşında… Dedesi tarafından kendisine koruyucu olarak tayin edilen amcası Ebû Tâ­lib’in himâyesinde. Ebû Tâlib, son derece merhametli bir insandı. Fakat oldukça fakirdi. Mekke et­rafında yayılan ve şehre getirilince sütünden faydalanılan birkaç devesinden başka herhangi bir mal ve...
daha fazlasını oku
Peygamberimiz Dedesi Abdülmuttalib’in Himâyesinde

Peygamberimiz Dedesi Abdülmuttalib’in Himâyesinde

Altı yaşında iken annesini kaybeden Peygamber Efendimizi, yaşlı dedesi Ab­dül­mut­ta­lib himâyesine aldı. Ku­reyş’in reisi Ab­dül­mut­ta­lib de nur-u Ahmedî’den na­sibini al­mıştı. O nur kendisine çok üstün meziyet ve sıfatlar ...
daha fazlasını oku
Süt Anne Halime (r.a)

Süt Anne Halime (r.a)

Mekke’nin havası yeni doğan çocuklara yaramıyordu. Sıhhatli ve gürbüz büyü­melerine mâniydi. Bu sebeple çocuklarının sıhhatli yetişmesini isteyen bazı ai­leler onları çölde yaşayan sütanneye veriyorlardı. Çünkü hem çölün havası...
daha fazlasını oku
Hz. Muhammed(s.a.v)’in Doğumu

Hz. Muhammed(s.a.v)’in Doğumu

O tertemiz bir sulbden, ahlaki meziyetlerle dolu bir soydan, Hz. Amine gibi asalet ve faziletlerle süslü, birkaç nesil yukarıda aynı soy ağacına bağlı, haya ve edep dolu bir hanımla, Abdullah gibi fiziki yapısının güzelliği yanında ahlaki değe...
daha fazlasını oku
Peygamberimiz (s.a.v) ‘den Önce Arabistan

Peygamberimiz (s.a.v) ‘den Önce Arabistan

Peygamber Efendimiz’den önce Araplar, bir kısım bâtıl zihniyet ve hurâfelerin te’siri altında Dîn-i Hanîf’i (hak dînini) unutmuşlar, hak yoldan sapmışlar, putlara, heykellere tapmağa başlamışlardı. Bâtıl bir düşünce neticesi, kız ...
daha fazlasını oku
Hz. Muhammed (s.a.v)’in Annesi

Hz. Muhammed (s.a.v)’in Annesi

Hz. Muhammed’in Annesi, Hz. Amine, Hatemül-Enbiya Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) Annesidir. Babası Vehb b Abdülmenaf Kureyş Kabilesi’nin Beni Zühre koluna, annesi Berre bint Abdüluzza da aynı kabilenin Beni Abdurrar koluna mensuptur. Babası ve an...
daha fazlasını oku