Hz. Ebubekir Sıddık (R.A.)

Hz. Ebubekir Sıddık (R.A.)

Hz. Ebubekir Sıddık (R.A.) Soyu Ebu Bekir, Benu Teym’lerin Kureyş kabilesindendir, Mekke’de doğmuştur. Babası Ebû Kuhafe, annesi Ümmü’l-Hayr Selma’dır. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Islâm’ı teblige baslamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, asere-i mübesserenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk,...
daha fazlasını oku