Hz. Ebubekir Sıddık (R.A.)

hz ebubekir kabri

Hz. Ebubekir Sıddık (R.A.) Soyu Ebu Bekir, Benu Teym’lerin Kureyş kabilesindendir, Mekke’de doğmuştur. Babası Ebû Kuhafe, annesi Ümmü’l-Hayr Selma’dır. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Islâm’ı teblige baslamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, asere-i mübesserenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi. Kur’ân-ı Kerim’de hicret sırasında Rasûlullah’la beraber olmasından dolayı, “…magarada bulunan iki kişiden biri…” (et-Tevbe, 9/40) seklinde ondan bahsedilmektedir. Asil adı Abdülkâbe olup, Islâm’dan sonra Rasûlullah (s.a.s.)’ın ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. Azaptan azad edilmiş mânâsına “atik”; dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da “sıddik” lâkabıyla…

devamını oku ...