Hendek Savaşı

Hendek Savaşı

Hicret’in 5. senesi 29 Şevval / Milâdî Ocak 627 Uhud Harbi’nden iki yıl sonra vuku bulan Hendek Muharebesi, İslamî ge­lişmenin önündeki engellerin büyük ölçüde bertaraf olmasında büyük rol oy­namış mühim muharebelerden biridir. Düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla Resûl-i Ekrem’in emriyle...
daha fazlasını oku
Hendek Harbinin Başlaması

Hendek Harbinin Başlaması

Düşman, hendek arkasında çarpışmanın bir hayli zor olacağını biliyordu. Buna rağmen bütün hazırlıklarını tamamlayarak, var kuvvetiyle hücuma geçti. Fakat hendek, işlerini tahmin ettiklerinin de üstünde güçleştiriyordu. Hendeği bir tü...
daha fazlasını oku
Hendek Savaşının Neticesi

Hendek Savaşının Neticesi

Hz. Nuaym’ın taktiği müspet neticesini vermeye başladı. Plân gereği, Benî Kurayza Yahudileri, müşriklerin ileri gelenlerinden rehin almak üzere yetmiş kişi istediler; onlar ise, bunu yine Hz. Nuaym’ın tâlimi üzere reddettiler. Haliyle, bu d...
daha fazlasını oku