Hz. Harûn (a.s)

Hz. Harûn (a.s)

Hz. Harûn (a.s), İsrailoğulları peygamber-lerinden, Hz. Musa (a.s)’ın kardeşi. Hz. Yusuf’un vefatından sonra Mısır’da yaşayan İsrailoğulları ve diğer insanlar, bir müddet onun gösterdiği yoldan yürüdüler; ancak daha sonra hakikatı unuttular. Bu arada Mısır’ın idaresi Kıbtîlerin eline geçti. Kıbtî...
daha fazlasını oku
Hz. Musa (as)

Hz. Musa (as)

Hz.Musa İsrailoğulları’na gönderilen peygamberlerden üçüncüsüdür. İsrailoğulları’ndan İmran’ın oğludur. Allahü teala ile konuştuğu için O’na “Kelimullah” denilmiştir. Mısır’da doğmuş ve yaşamıştır. Hz. Musa Yakub Peyg...
daha fazlasını oku
Tevrat

Tevrat

Tevrat, Tora veya Pentateuk (Arapça:تورة tawrat, İbranice: תורה Torah, Yunanca: Πεντάτευχος Pentatevhos), Tanah ve Eski Ahit’in ilk beş kitabına verilen isim. Musa’nın Beş Kitabı olarak da bilinir. Orijinal olarak İbranic...
daha fazlasını oku
Hz. Musa (A.S.) ve Hızır (A.S.) Kıssası (Nesir yazısı)

Hz. Musa (A.S.) ve Hızır (A.S.) Kıssası (Nesir yazısı)

Hz. Musa (A.S.) ve Hızır (A.S.) Kıssası (Nesir yazısı) İsrailoğulları Allah’ın emirlerine asi olduklarından Sina çöllerinde aç ve sefil dolaşmaya başladılar Hz.Musa (A.S.) kendine inanan bir gençle yoluna devam etti Bu genç iyi yürekli, t...
daha fazlasını oku