Dua ve Tövbelerin Kabul Edildiği Gece; Kadir Gecesi

cami-tesbih

Dua ve Tövbelerin Kabul Edildiği Gece; Kadir Gecesi

Peygamber Efendimiz (sas), Kadir Gecesi için “Faziletine inanarak karşılığını Allah’tan bekleyerek değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.” der.

Bu gecede Cebrail (as) ve melekler fevc fevc yeryüzüne iner.Kadir Gecesi, kudret gecesidir. O, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Allah Teâlâ, “kutlu bir gece” olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi’nin önemini özel bir sûre ile, Kadir Sûresi ile belirtmiş ve bu geceyi, ayların hayrı ile mukayese etmiştir (Kadr, 1-5). Zira, Allah’ın insanlığa son İlahi mesajı olan Kur’an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir.

Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân Sûresi’nde “Biz onu mübarek bir gecede indirdik.” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bakara Sûresi’nde ise (2/185) Ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir Gecesi’nin Ramazan ayında olduğu açıktır.

Bunu da oku :  Hicri Takvim kullanmanın önemi

Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak İslâm alimlerinin büyük bir çoğunluğu, Peygamberimiz’in bu konudaki hadislerinde geçen bilgileri dikkate alarak Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın yirmi yedinci gecesi olduğu kanaatine varmışlardır. Kadir Gecesi’nin kesin olarak bildirilmemesi, insanların ona güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmemelerinin hedeflenmesi gibi bazı hikmetlerle açıklanmıştır.

Bu gecenin önemine dair Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Faziletine inanarak karşılığını Allah’tan bekleyerek değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır” (Buharî, “İman”, 28). Dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gece olan Kadir Gecesi’nde sabaha kadar melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner. Ayrıca bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu belirtilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selam verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Allah Teâlâ’nın Rahman ismiyle tecelli ettiği bu gecede ibadet ve duayla geçirip dileklerimizi ve isteklerimizi O’na arz etmek için değerli bir fırsattır. Hz. Peygamber, Ramazan’ın son on gününe girildiğinde dünyevî işlerden uzaklaşarak mescide itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi (Buhârî, İtikâf, 1).

Bunu da oku :  Zilkade - Zulkadetu’l-Haram

Kadir Gecesi’nde ne yapılabilir?
Hz. Âişe radıyallahu anhâ bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber’e sormuş, O da “Allah’ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de.” şeklinde cevap vermiştir (Tirmizî, Da’avât”, 84). Şu halde bu gece Rabb’imizle dost olup gecenin feyzinden istifade etmeliyiz. Mü’minler namaz kılıp dua ve istiğfar ederek, tefekkür ve zikirde bulunarak, Kur’an okuyarak bu geceyi ihya edebilir.

Muhtaçlara yardım etmek, sıla-i rahimde bulunup yakın akrabaları arayıp sormak, ziyaret etmek, gönüllerini almak gibi ameller en güzel değerlendirme yollarıdır. Resulullah bunların hepsini yaptığına göre bu geceyi değerlendirmek isteyenler de aynı yolu izlemelidirler. Bu gecenin feyzinden yoksun kalmak istemeyen mü’min, hiç değilse yatsı (teravih) ve sabah namazlarını cemaatle kılmaya gayret etmeli, din kardeşleri ile birlikte yapılan dualara katılmalıdır.
Haber7

(Visited 328 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment