Peygamberimizin Hz. Cüveyriye ile Evlenmesi

Peygamberimizin Hz. Cüveyriye ile Evlenmesi

Hz. Cüveyriye, Benî Müstalık kabilesi reisi Hâris b. Ebî Dırar’ın kızı idi. Müreysi Gazâsı’nda alınan esirlerden biri de oydu. Kocası Müsafi b. Safvan, Pey­gam­be­ri­mizin amansız düşmanlarından biriydi. Harpte öldürülünce, Hz. Cüveyriye dul kalmıştı. Esirler, mücahitler arasında bölüştürüldüğü zaman, H...
daha fazlasını oku
Peygamberimizin hz. Zeynep bint-i Cahş’la Evlenmesi

Peygamberimizin hz. Zeynep bint-i Cahş’la Evlenmesi

Hicret’in 5. senesi Zilkade ayı Hz. Zeyneb bint-i Cahş, Resûl-i Ekrem Efendimizin halası Ümeyme bint-i Ab­dül­mut­ta­lib’in kızı idi. Daha önce Peygamber Efendimizin evlatlık edindiği Hz. Zeyd b. Hârise’yle evlenmişti. Bu evliliğin dün...
daha fazlasını oku
Peygamberimizin, Hz. Ümmü seleme ile Evlenmesi

Peygamberimizin, Hz. Ümmü seleme ile Evlenmesi

Asıl ismi “Hind” olan Hz. Ümmü Seleme, Mahzumoğulları kabilesinden Ümeyye b. Muğîre’nin kızı idi. Kocası Abdullah b. Ab­dü’l-Esed, İslamiyeti ka­bul etmesinden dolayı müşriklerin eza ve cefasına maruz kalınca, Habeşistan’a hicret...
daha fazlasını oku
Hz. Aişe ve Evliliği

Hz. Aişe ve Evliliği

Peygamberimiz Hz. Aişe 9 yaşındayken yani o bir çocukken onunla evlenmedi. Bu konuyu peygamber düşmanları sürekli istismar vesilesi yapılıyor. Böyle bir şeyin olması, Hz. Peygambere bir çocukla evlenmiş (sübyancı) muamelesi yapılması hiç ho...
daha fazlasını oku