Hz. Lût (as)

Hz. Lût (as)

Lût (a.s) ile birlikte Hz. İbrahim’in kardeşi Hârân’ın oğludur. Lût (a.s), İbrahim (a.s) ile birlikte Harran’dan Filistin’e göç etti. Burada kıtlık baş gösterince Lût ve İbrahim (a.s.) beraberce Mısır’a gittiler. Bir süre sonra Mısır kralının verdiği mal ve sürüleri yanlarına...
daha fazlasını oku
Hz. Salih (as)

Hz. Salih (as)

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. Semud kavmine gönderilmiştir. Allah-u Teala O’nu, önceki peygamberlerin getirmiş olduğu tevhid dininden sapıp kendilerine ilahlar edinen Semud kavmini uyarmak için bu kavme peygamber olarak g...
daha fazlasını oku
Hz. Hud (as)

Hz. Hud (as)

Tufandan sonra, gemiden karaya ayak basan müminler, zamanla çoğaldılar ve çeşitli bölgelere yayıldılar. Artık yeryüzünde Hz. Adem’den sonra, ikinci bir hayat başlamıştı. Hz. Nuh’un torunlanndan olan “AD” Yemen’de; ...
daha fazlasını oku
Hz. İsa (as)

Hz. İsa (as)

Kur’an-i Kerîm’de adi geçen ve Israilogullarina gönderilen peygamberlerden. Hz. isa (a.s) batili tarihçilere göre miladi yildan dört veya bes sene kadar önce dogmustur. Yine batili tarihçilere göre Hz. isa (a.s) Romalilarin elinde bulunan Yahudiye...
daha fazlasını oku
Hz. Davud (as)

Hz. Davud (as)

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdârdı. Soy bakımından Yakub aleyhisselamın Yehûda adlı oğluna dayanır. Süleyman aleyhisselamın babasıdır. Kudüs’te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefat et...
daha fazlasını oku
Hz. Adem’in (a.s) Hayatı

Hz. Adem’in (a.s) Hayatı

Çok çok eski zamanlarda da, yeryüzünde hayat vardı. Denizler, ırmaklar, dağlar, taşlar, cins cins bitkiler, çeşit çeşit hayvanlar kısaca her türden canlılar vardı. Ama hiç insan yoktu. Allahü teâlâ; meleklerine haber verdi: “Topraktan...
daha fazlasını oku