Cemaziyelevvel Ayında Kılınacak Namazlar

namaz kılan arab

Cemaziyelevvel Ayında Kılınacak Namazlar
Cemaziyelevvel ayında kılınacak olan namazlar şunlardır. İçerik oluşturmak için Cübbeli Ahmet Hoca’nın kitabından faydalanıldı. Umarız faydalı olur.

Cemaziyelevvel ayının ilk gecesi namazı;
2 rekat namaz kılınır.Birinci rekatta Fatiha’dan sonra Cuma Suresi, ikinci rekatta ise Müzzemmil Suresi okunur.

Cemaziyelevvel ayının ilk günü namazı;
4 rekat namaz kılınır.Her rekatta Fatiha’dan sonra 7 kere Nasr Suresi(İza Cae Nasrullahi) okunur.

Cemaziyelevvel ayının üçüncü gecesi namazı;
Halk arasında meşhur değilse de ekseri meşayıha göre Kadir Gecesi kabul edilir.O gecenin 10 selamla(ikişer rekat olarak) kılınacak 20 rekatla ihya edilmesi gerekir ki her rekatta Fatiha’dan sonra 10 kere Kadr Suresi okunur.Namaz bitince de sabaha kadar;
“Ey büyük olan Allah! Azametinle daima her şeyden büyük oldun, bütün azametler sadece Senin azametinde toplanmıştır. Ya Azimım!” zikrine devam edilir.

Cemaziyelevvel ayının yirmi birinci gecesi namazı;
Ekseri evliyaullaha manevi miraç nasip olduğu için o gecenin ihyası icap eder(ki o gecenin ihyası niyetiyle 2 rekat dahi kılınsa en azından “Amene’r-Rasulü” bile okunsa ihyadan sayılır.).

Bunu da oku :  Anne Baba Çocuğun Sırrını Saklamalı

Cemaziyelevvel ayının yirmi yedinci gecesi namazı;
İki selamla sekiz rekat kılınır, her rekatta Fatiha’dan sonra Duha(Vedduha) suresi bir kere okunur.Sonra ay bitene kadar “Sübbuhun Kuddusün” zikrine devam edilerek o ay ihya edilir ki, bu amellerin yüceliğinden bu ayın azameti de anlaşılmış olur.

(Visited 832 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment