Muharrem ayı

muharrem

Muharrem ayı nedir, ne zaman? Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Peygamberimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabûl edildiği târihe, seneye “Hicrî Yıl” denir. Burada, ayın hareketi esâs tutulduğu için buna, “Hicrî-Kamerî Sene” veya “Sene-i Kameriyye” de denir. Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu ayın onuncu gününe “aşure günü” denilmektedir. MUHARREM AYI NE ZAMAN Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Muharrem ayının 10. günü ihya edilen aşure günüdür.…

devamını oku ...

Aşure günü oruç tutulur mu?

âşûrâ, aşure

Aşure günü oruç tutulur mu? Muharrem ayının onuncu gününe “âşûrâ” denilir. Hz. Peygamber’in bugünde devamlı olarak oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Fakat sadece o günde oruç tutulması doğru görülmemiş, bunun yanında bir önceki veya bir sonraki günün de oruçlu geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Bir rivayete göre Peygamberimiz Medine’ye geldiğinde yahudilerin aşure gününde oruç tuttuklarını görünce, bu orucun anlamını yani ne için tutulduğunu sormuştu. Yahudiler, bugünün büyük bir gün olduğunu; Allah’ın Mûsâ’yı ve İsrâiloğulları’nı düşmanlarından bugünde kurtardığını ve Mûsâ’nın bu sebeple bugünde oruç tuttuğunu, kendilerinin bugünde oruç tutmalarının da bundan kaynaklandığını söyleyince, Peygamberimiz…

devamını oku ...

Rebiüevvel ayı

Rebiülevvel, evvelki bahar

Rebiüevvel ayı Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. “Rebî” kelimesi, Arapça’da “bahar” anlamına gelir. Buna göre, “Rebiülevvel” aynın kelime anlamı “evvelki bahar” şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin “Rebiülahir” (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır. REBİÜLEVVEL AYI NEDİR Hicri Takvim’de Rebiülevvel Ayı yılın 3. ayı olarak kabul edilmiştir. Rebiülevvel Ayı’nın 11. günü olarak bilinen Mevlid Kandili ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre o günün gecesi olarak idrak edilecek. Arapça anlamı olarak “Rebî” kelimesi, Arapça’da “bahar” anlamına gelmektedir. Yani Rebiülevvel Ayı’nın…

devamını oku ...

Safer ayı

kervan, çöl

Safer ayı Safer Hicri takvime göre yılın ikinci ayı. “Sefer” (Arapça yolculuk) ile karıştırılmamalıdır. Muharrem ayından sonra gelen İslami ayların ikincisi Safer Ayı’dır. Belaların birinci kat semaya indiği felaket ayı, bela ayı olarak da anıldığı için “uğursuzluk ayı” olduğu söylenir. Peki Safer ayı ne zaman ve safer ayında nasıl ibadet edilmeli? Kameri aylardan 2. ayı olan ve Muharrem ayından sonra Safer ayı gelir. Safer ayı halk tarafından bela ve musibetlerin çok göründüğü bir ay olarak bilinir. Safer ayı Miladi takvime göre her yıl 10 gün geriye gelir. Safer Ayı hicri…

devamını oku ...

Rebiûlâhir Ayı

Rebiülahir

Rebiûlâhir Ayı Rebiülahir, Hicri takvime göre yılın dördüncü ayı. Rebiülsani (ikinci Rebi) olarak da geçer. Rebi Arapça bahar demektir. İslami açıdan önemli bir değere sahip olan Rebiülahir Ayı hicri takvimde yer alan önemli aylar içerisinde yer almaktadır. Hicri takvim çerçevesinde sırasına göre 4. Ay olarak bilinen Rebiülahir, Arapça kökenli bir kelime anlamını taşımakta olup, asıl anlamı ise “Bahar” niteliğini taşımaktadır. Diğer bir ismi ise “Rebiülsani” olarak yani “İkinci Rebi” ifadesini taşımaktadır. İslamiyet çerçevesinde İslam dinine bağlı olan müminler Rebiülahir ayında bir takım dua ve ibadetler ile Allahın huzurunda ihsan olmaktadırlar.…

devamını oku ...

Cemaziyelevvel Ayında Kılınacak Namazlar

namaz kılan arab

Cemaziyelevvel Ayında Kılınacak Namazlar Cemaziyelevvel ayında kılınacak olan namazlar şunlardır. İçerik oluşturmak için Cübbeli Ahmet Hoca’nın kitabından faydalanıldı. Umarız faydalı olur. Cemaziyelevvel ayının ilk gecesi namazı; 2 rekat namaz kılınır.Birinci rekatta Fatiha’dan sonra Cuma Suresi, ikinci rekatta ise Müzzemmil Suresi okunur. Cemaziyelevvel ayının ilk günü namazı; 4 rekat namaz kılınır.Her rekatta Fatiha’dan sonra 7 kere Nasr Suresi(İza Cae Nasrullahi) okunur. Cemaziyelevvel ayının üçüncü gecesi namazı; Halk arasında meşhur değilse de ekseri meşayıha göre Kadir Gecesi kabul edilir.O gecenin 10 selamla(ikişer rekat olarak) kılınacak 20 rekatla ihya edilmesi gerekir ki her…

devamını oku ...

Büyük tövbe ayı: Cemaziyelevvel

Tövbe

Büyük tövbe ayı: Cemaziyelevvel Büyük tövbe ayı dediğimiz Cemaziyelevvel geldi, geçiyor. Milletimiz üç aylara gönlünü temizleyip girmek için bu ayları tövbe ile yâd etmiş. Bir zamanlar hayatında zaman mefhumunu namaz vakitlerine göre taksim eden milletimizin hicri takvim aylarında irfan ile bulduğu, sürdürdüğü zengin manalar vardır. Muharrem ayı, Kerbela hadisesinin teessürü, ibreti ile geçer ve Aşure günü de bu aydadır. Rebiyülevvel, Efendimiz Hz. Muhammed (as)’in âlemleri teşrif buyurup sürura, rahmete gark eyledikleri aydır. Cemaziyelevvel, Arapların bir deyişi ile “kendisinde hayret verici pek çok olayın gerçekleştiği bir ay” olup bizde de halk…

devamını oku ...