Hicri/Kameri aylar nelerdir?

hicri aylar ve anlamları

Hicri/Kameri aylar nelerdir?
İlk çağlardan beri dünyada farklı takvimler kullanıldığı gibi, günümüzde de farklı takvimler kullanılmaktadır. Takvimlerin hepsinde ayların sayısı on iki olmakla birlikte Allah katında geçerli olanı, içinde Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb gibi haram (muhterem) ayların bulunduğu İslam Takvimidir.İslam Takviminin diğer adı Kameri Takvim olup, halk arasında en sık kullanılan ismi ise Hicri Takvim olarak da anılmaktadır.

Hicri aylar
1.Muharrem Ayı (30 Gün) *Haram Aydır
2.Safer Ayı (29 Gün)
3.Rebîyülevvel Ayı (30 Gün)
4.Rebiyülâhır Ayı (29 Gün)
5.Cemaziyelevvel Ayı (30 Gün)
6.Cemaziyelâhır Ayı (29 Gün)
7.Recep Ayı (30 Gün) *Haram Aydır
8.Şaban Ayı (29 Gün)
9.Ramazan Ayı (30 Gün)
10.Şevval Ayı (29 Gün)
11.Zilkaade Ayı (30 Gün) *Haram Aydır
12.Zilhicce Ayı (29 Gün) *Haram Aydır

Hicri takim nasıl ortaya çıkmıştır?
Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye Hicret ettiği zamanı anlatmak üzere kullanılır.Hicri takvim Ay Takvimi olan 354 gün üzerinden hesaplanır.Günümüzde kullanılan ve Hz. İsa’nın doğumunu simgelediği için Miladi takvim 365 günden oluşur.Her iki takvim arasında 10 günlük bir fark vardır.Hicri takvim bu özelliği sayesinde 36 yılda bir aynı güne dek gelir.

Hicri Takvim Hz.Ömer’in halifeliği döneminde Hicretten 17 yıl sonra Hz. Ali’nin teklifiyle kabul edilmiştir.Hicretin gerçekleştiği yıl 1 kabul edilerek Hicri takvimin başlangıcı sayılmıştır.Hicri takvim 1437 olup 02 Ekim 2016 Akşam ezanıyla Hicri 1438 yılına girilmiş olacak.Hicret M.S. 662 yılına rastlar.

Hicri Takvimi Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Medine’de İslam devletinin kurulmasından Hz. Ömer (r.a.) devrine kadar müslümanlar bazı önemli olayları tarih başlangıcı kabul edip buna göre zamanlarını tayin etmekteydiler.
Mesela; Fil olayı, ficar savaşı, zelzele yılı, veda haccı yılı ve bazı önemli zatların ölümü gibi olaylar tarih başlangıcı olarak kabul edilmekteydi.

Ancak bu, zaman zaman karışık bir durum arzediyordu. Hz. Ömer (r.a) bu karışıklığı gidermek amacıyla konuyu diğer sahabelerle istişare etti. Bu sırada meydana gelen olay bunun gerekliliğini bir kat daha arttırdı. Yemen Valisi Ya’la b. Ümeyye Hz. Ömer (r.a)’a gün, ay ve yılı belli olmayan bir mektup gönderir. Aynı şekilde yılı belli olmayan vadesi Şaban ayı, diye kaydedilen bir senet Basra Valisi Ebu Musa el-Eşari’ye getirilir. Söz konusu senette geçen şaban kelimesinin, bu yıla mı, geçen yıla mı, yoksa gelecek yıla mı ait olduğu meselesi kesin olarak anlaşılmayınca bu tarih ve sened ihtilafa sebeb oldu ve konunun önemini ortaya çıkardı.
Sahabiler meseleyi görüşerek tarih başlangıcı konusunda İran, Yunan vb. gibi ülkelerin takvimlerinibenimseme tekliflerini ileri sürdüler. Ancak bu teklifler kabul görmeyince
Hz. Ali (r.a) takvimin hicretin başlangıç olması gerektiğini ileri sürdü. Onun bu görüşü derhal benimsendi. Hz. Peygamber (s.a.s), Rebiülevvel ayında hicret etmişti. Ancak kameri yıl Muharrem ayı ile başladığından tarih iki ay sekiz gün geri alınıp Hicri takvimin başlangıcı 23 Temmuz 622 olarak tesbit edildi.

Miladi ve Rumi takvimler gibi on iki ay esasına dayanan Hicri yıl muharrem ayı ile başlar ve Zilhicce ile sona erer.

Hicri takvimde yeni dönem
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul’da toplanan, İslam ülkeleri ve bütün Dünya müslümanları için büyük önem arz eden Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi’nden tek takvim uygulansın kararı çıktı. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Katar, Fas, Mısır ve Ürdün’ün de bulunduğu 50’ye yakın ülkeden ilim adamları, astronomlar ve karar merciinde bulunan yetkililerin katıldığı kongrede, üç gün boyunca takvim birliği konusu alanında uzman kişiler tarafından enine boyuna tartışıldı.

ADS
(Visited 505 times, 1 visits today)

İlgili konular

Leave a Comment