Paskalya Bayramı kutlanır mı?

Paskalya tavşanı, paskalya yumurtası

Paskalya Bayramı kutlanır mı?
Hz. İsa’nın dirilişini dile getiren Paskalya, Hıristiyanlık’ın en büyük bayramı sayılır. Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü’nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için nisan ayının ikinci pazarı önerilir.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (büyük perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (kutsal hafta) kapsar. Paskalya Günü’nde (paskalya pazarı) sona erer. Pentekostes (hamsın) yortusuna kadar süren 50 günlük döneme, Paskalya dönemi (hamsin dönemi) adı verilir.

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (paskalya çöreği) yapılır; yumurta (boyalı paskalya yumurtası) haşlanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Cevap
Aynı şekilde müslümanın, yahudi ve hıristiyanların bayramlarını, hangi şekilde olursa olsun, tebrik etmesi câiz değildir. Çünkü bu davranış, onların bayramlarını kabul ve ikrar etmek, onların bu davranışlarına ses çıkarmamak, dînî sembollerini açıkça ifâde etmelerine yardımcı olmak, bid’atlerini yaymak ve bayramlarında onların sevinçlerine ortak olmak demektir. Çünkü onların bayramları, bid’at bayramlardır ve İslâm’ın kabul etmediği bâtıl ve bozuk bir akideyle bağlantılıdır.
Bayramlarını tebrik etmeniz de İslamiyeti inkar etmek demek olur ve küfürdür.

(Visited 793 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment