Kabe canlı yayın

kabe

Mekke, Suudi Arabistan’da Mekke Bölgesi‘nin yönetim merkezi olan şehir.

Mekke, Arap Yarımadası’nın batısında bulunan eski Hicaz bölgesinde ve Kızıldeniz’in doğusunda yer alır. İslam dinininde önemli yeri olan kutsal bir şehirdir. Zira İslam dininin peygamberi Hz.Muhammed (SAV) burada doğmuş, kutsal kitabı Kur’an burada indirilmeye başlanmış ve Beytullah denilen Kabe de yine bu şehirde yer almaktadır. Kur’an’da ‘şehirlerin anası’ (ummu’l kur’a) sıfatıyla anılır. Günümüzde ise her yıl milyonlarca müslümanın ziyaret ettiği kent Riyad ve Cidde’den sonra ülkenin 3. büyük kentidir.

Mekke şehri, geçmişi MÖ 2000’li yıllara kadar uzanan eski bir şehirdir. Her ne kadar kutsallığının peygamber Muhammed’in burada doğmuş olmasından kaynaklandığı sanılsa da asıl kutsallığı İbrahim peygambere dayanmaktadır. İslam kaynaklarına göre, İbrahim’in ikinci eşi Hacer’den İsmail adında bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Fakat ilk eşi Sare bu durumu kabullenemez ve Hacer ile İsmail’i yanından uzaklaştırmasını ister. İbrahim ikisini alarak Allah’ın kendisine bildirmesiyle bugün Mekke’nin bulunduğu alana getirir. Onları buraya bırakır ve geri döner. Çorak ve ıssız bir vadide yanlız kalan anne ve oğlu buraya yerleşir. Zamanla ticaret için bu bölgeden geçen Arap kabilesi Cürhümiler, Hacer’in açtığı Zemzem adı verilen su kaynağının yaşanılır hale getirdiği bu yere yerleşerek şehrin ilk sakinleri olurlar. İbrahim daha sonra tekrar buraya gelir ve Allah’ın bildirmesiyle oğlu İsmaille Kabe’yi inşa eder. Bu zamandan itibaren Kabe bir hac yeri olarak belirlenir ve İbrahim peygambere inananlarla Arap kabilelerin ibadet merkezi olur.

Önemli yerler
:. Kabe, İslam dininin kutsal yapısıdır.
:. Mescid-i Haram, Kabe’nin etrafında bulunan dünyanın en büyük camisi.
:. Hira mağarası, İslam dinine göre ilk vahyin indiği mağara.
:. Nur dağı (Cebel-i Nur), Hira mağarası’nın bulunduğu dağ.
:. Safâ tepesi ve Merve tepesi, İslan dininde kutsal olan tepeler.
:. Arafat, Veda Hutbesi’nin okunduğu bölge.
:. Zemzem Kuyusu, İslam’da kutsal sayılan su ve su kuyusu.
:. Ecyad Kalesi, Mekke’yi savunmak için Osmanlılar tarafından inşa edilen günümüzde tamamen yıkılmış durumdaki kale.
:. Tenim Mescidi, Numan Vadisi bölgesinde bulunmaktadır. Hazreti Ayşe Mescidi de denmektedir.
:. Cennet-ül Mualla, Mekke’nin en eski mezarlığıdır. Hac esnasında ölenler de buraya gömülmektedir.
:. Peygamber’in evi, Kabe’nin yanındaki Mevlid sokağında bulunan ev. Orjinali yıkılmış yerine 1957 yılında, Mekke ve Hac ile ilgili kaynakların bulunduğu bir kütüphane yapılmıştır.
:. Mina, Şeytan taşlama bölgesi ve Peygamberin Müzdelife vakfesinden sonra konakladığı bölge.
:. Müzdelife, Şeytan taşlamak için taşların toplandığı yer.
:. Arafat, Mekke’den 21 km uzaklıkta olan bir coğrafi bölgedir. Peygamber ölümünden önce son vaazını Arafat Dağı’nda vermiştir.
:. Sevr Dağı, Peygamber ve Ebu Bekir’in Medine’ye hicretleri sırasında gizlenip sığındıkları mağaranın bulunduğu dağ.
:. Suudi Sarayı, Kabe’ye tepeden bakan saraydır. 1200 yıllık Ebu Kubeys Camisi yıkılarak yapılmıştır.
:. Zem Zem Towers, Ecyad Kalesi yıkılarak , 2001 yılında yapılan oteldir.
:. Abraj Al Bait Kuleleri, Dünya’nın en yüksek ve en büyük otelidir.

Kabe’den canlı yayın …
Kabe’den canlı yayın – MKabe canlı yayın kameraları

ADS
(Visited 415 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment