Medine canlı yayın

Al-Masjid al-Nabawi

Medine canlı yayın
Medine, Suudi Arabistan’ın Mekke kuzeyinde yer alan şehridir. Eski adı Yesrib (Arapça: ????)’dir. Medine‘ye, Medirra, Medirke, Meddiyne, Mezzine de denmiştir. İslam dini için özel bir şehirdir.

İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah’ın 622 yılında Mekke’den hicret etmek zorunda kaldığı, Mekke’nin 450 km. kuzeydeki kentin Hicretten önceki adı ‘Yesrib‘dir. Şehrin ismi hicretten sonra Muhammed tarafından “Medinet’ül Münevvere” (aydınlanmış şehir) olarak değiştirilmiştir. Melikşah döneminde (1072-1092) Selçuklu topraklarına katılmasıyla Türk egemenliğine giren Medine, daha sonra tüm Hicaz bölgesi gibi sırasıyla Eyyubi ve Memluk devletlerinin topraklarına katıldı. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim‘in Memluk ordusunu Ridaniye Savaşı’nda mağlup etmesiyle tüm Hicaz bölgesiyle birlikte Medine de Osmanlı Devleti’nin topraklarına katıldı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde II. Abdülhamit tarafından Medine’ye kadar demiryolu hattı inşa ettirilmiştir. Haydarpaşa garından tren ile Medine’ye 3 gün içinde ulaşım sağlanmakta idi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında başlayan Arap Ayaklanması sırasında tüm çevre kentleri isyancıların eline geçerken, Medine Kalesi daha sonra “Medine Müdafii” unvanını alacak Fahrettin Paşa’nın komutasındaki Türk askerlerinin zor koşullara rağmen kahramanca direnişiyle savaşın sonuna kadar Osmanlı Devleti‘nin elinde kaldığı gibi, 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nden sonra da Fahrettin Paşa kenti teslim etmedi. 20 Ocak 1919’da Osmanlı başkentinden gelen talimat sonucunda buradaki birlik teslim oldu ve şehirdeki Türk egemenliği sona erdi.

Önemli yerler
Her Hac mevsimi Mekke ile birlikte milyonlarca hacı tarafından ziyaret edilir. Şehirde ziyaret edilecek önemli yerler şunlardır;
:. Mescid-i Nebevî
:. Uhud Dağı ve Kabristanı
:. Yedi Mescidler
:. Mescid-i Kıbleteyn
:. Kuba Mescidi (Müslümanların inşa ettiği ilk mescid)
:. Hamza Mescidi
:. Ali Mescidi
:. Cennet-ül Baki (Kabristan)
:. Ebu Bekir Mescidi
:. Osman Mescidi
:. Ömer Mescidi
:. Cuma Mescidi
:. Mescid-i Gamame (Bulut Mescidi)
:. Osmanlı Cami

Bunu da oku :  Rebiûlâhir Ayı

Medine’den canlı yayın …
Medine’den canlı yayın – Medine canlı yayın kameraları

(Visited 444 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment