İmam-ı Ahmed bin Hanbel

İmam-ı Ahmed bin Hanbel

Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Hanbelimezhebinin reisidir. 164 (m. 781) senesinde Bağdat’ta doğdu. 241 (m. 855)’de Bağdat’ta vefat etti. Aslen Basralıdır. Babasının ismi Muhammed bin Hanbel’dir. Babası daha o çok küçük yaşta iken vefat etmiştir. Onun yetişmesi...
daha fazlasını oku
İmam-ı Malik

İmam-ı Malik

Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Malikimezhebinin reisidir. Adı, Malik bin Enes’dir. 90 (m. 709) senesinde Medine’de doğdu. 179 (m. 795)’de yine Medine’de vefat etti. Eshab-ı kiramdan olan dedesi Ebu Amr’dır. Tebe-i ...
daha fazlasını oku
İmam-ı Şafii

İmam-ı Şafii

Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Şafiimezhebinin reisidir. Adı, Muhammed bin İdris’tir. Dedesinin dedesi Şafi, Kureyş kabilesinden ve eshab-ı kiramdan olduğu için, Şafii adı ile meşhur ol...
daha fazlasını oku